03/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580333094
שנת הקמה: 1999
קהל יעד: אוכלוסייה מקומית; שאינם אזרחי ישראל
אזור פעילות:

המוקד לפליטים ולמהגרים (ע"ר)
לסייע למהגרי עבודה, למבקשי מקלט ולפליטים לממש את זכויותיהם, ולפעול למען מדיניות ממשלתית המקדמת מטרה זו. להגיש עזרה וסעד למהגרי עבודה, למבקשי מקלט ולפליטים ולבני משפחותיהם. להגביר את מודעות הציבור לפגיעה המתמשכת בזכויותיהם של מהגרי עבודה, של מבקשי מקלט ושל פליטים. לבער תופעת הסחר בבני אדם בישראל. לפעול נגד תופעות של גזענות ושנאת זרים בחברה הישראלית. לפעול למען זכויות האדם בישראל ולהפגין סולידריות, בדרכים חוקיות שונות, עם פרטים ו/או קבוצות שזכויותיהן נפגעות.