תו איכות חברתי

תו איכות שניתן לארגון מעיד על כך שאותו ארגון עומד בקריטריונים מסוימים. תו מידות לאפקטיביות, לדוגמה, הוא דוגמה לתו שניתן לארגונים חברתיים/לעמותות שקיבלו ציון גבוה מ-75 על פי כלי הדירוג של ארגון מידות – ובאופן דומה, כל ארגון או עמותה יכולים להקים תו איכות בתחומם.

מה צריך כדי להקים תו איכות?
ראשית יש להגדיר מהו סטנדרט מיטבי בתחום פעילות מסוים. אם הוא לא קיים, אזי יש לקבוע כיצד להגדיר אותו, באמצעות מתודולוגיית בדיקה המתבצעת בשיתוף עם גוף מקצועי מהתחום.
שנית, יש לייצר מדדים וכלי מדידה על פי שורת פרמטרים ואינדיקטורים רלוונטיים, על מנת שניתן יהיה לבצע מדידה לבחינת העמידה בתו האיכות.

ולבסוף יש לקבל החלטה האם לאפשר לכל גוף שמעוניין בכך להשתמש בכלי זה למטרות הערכה עצמית ולהיעזר בו כדי להשתפר, או האם לאפשר לגוף חיצוני יחיד לבצע דירוג של ארגונים ועמותות.