מדידת תוצאות חברתיות

כל ארגון או עמותה העוסקים בעשייה חברתית מגדירים לעצמם יעדים ומטרות בתחום פעילותם ואת האימפקט שהם שואפים לייצר. אבל כיצד ניתן לדעת האם הושגו המטרות והיעדים או מה מידת האימפקט שחוללו פעילויות הארגון?

במסגרת שירותי הייעוץ של מידות בתחומי המדידה החברתית אנו מציעים הגדרה של תהליכי מדידה והערכה בעזרת בחינת פרמטרים ואינדיקטורים שונים של פעילות הארגון. בשיטות הללו, המבוססות בין היתר על מגוון כלי הערכה ודירוג בינ"ל, ניתן למדוד את התוצאות החברתיות של כל ארגון או עמותה הן בפן הכמותי והן בפן האיכותני. לדוגמה, ניתן לבחון האם יישום מהלכים מסוימים הביא להתייעלות בשימוש בתקציבי הארגון; או, לחלופין, למדוד את האפקטיביות של פעילות ההתנדבות בפרויקטים חברתיים ובארגונים מבוססי מתנדבים.

לאחר מדידת התוצאות החברתיות של פעילות הארגון, ניתן לעשות בהן שימוש כדי לשפר אפיקי פעולה שתרמו לאימפקט חיובי, להבין מה לא עבד כמצופה באפיקי פעולה שתרומתם נמוכה מן המצופה, וליצור תכנית פעולה לשיפור אפקטיביות הארגון בעתיד.