מתודולוגיית מידות

מידות מחזיקה במתודולוגיה המבוססת על ניסיון של שנים רבות בפעילות מול המגזר החברתי בישראל, בתחום של מדידת אפקטיביות ואימפקט של פעילות חברתית.

גובשה במשך כחמש שנים על ידי טובי המומחים מהאקדמיה והפרקטיקה, תוך למידה מניסיון בינלאומי, כגון מודל האפקטיביות של חברת NPC הבריטית.

יושמה במאות עמותות בישראל, עברה תהליך של דיוק והתאמה.

היחידה שמתייחסת לאפקטיביות של עמותה גם בהקשרים של תכנון, ביצוע, מנהיגות וכספים.

מבוססת על בסיס נתונים של יותר מאלף אנליזות, ומכירה מדדי הצלחה.

 

תכני ההדרכות

ניתן להזמין הדרכה שהיא שילוב המתאים לכם של כל התכנים הבאים:

 1. הדרכה אודות למידה ומדידה

מדידת ההשפעה החברתית של העשייה שלכם.
מדידת תפוקות ותוצאות.
נלמד לעבוד עם מדדי ויעדי הצלחה, וכיצד מגדירים מדדי הצלחה במונחים של שינוי חברתי.
נלמד כיצד ניתן למדוד את השפעת הפעילות על המוטבים בטווח הקצר, הבינוני והארוך.
נלמד להעביר מסר מדויק לגבי האפקטיביות שלנו ומה האימפקט שאנו עושים.
נלמד ונתרגל תיאוריית שינוי ומודל לוגי.
נלמד שיטות מדידה שונות.
נלמד מודל לניהול מדידה ולמידה לאורך זמן, ואילו שחקנים צריכים להיות מעורבים.
מה המקום של גופים אקדמיים ושל מכוני מחקר במדידת תוצאות של העמותה, ומתי כדאי להיעזר בהם.

 2. הדרכה אודות תכנון

בהדרכה נלמד את הbest practices  בנושא התכנון בעמותות.
נלמד ונתרגל את בניית תיאוריית השינוי של העמותה.
נבנה את המודל הלוגי ונגדיר מהי הצלחה בעיני העמותה.
נלמד ונתרגל כתיבת תכנון לטווח ארוך ותכניות עבודה.
נלמד לבנות אסטרטגיות שיווק.
נלמד לבנות אסטרטגית גיוס וניהול מתנדבים.

 3. הדרכה אודות מנהיגות בעמותות

בהדרכה נלמד את תפקידי הסיוע, הפיקוח וההובלה של הועד המנהל.
נלמד על השיקולים בהרכב הועד המנהל, ונעסוק בסוגיות של ייצוג המוטבים, הרקע המקצועי של חברי הועד, והיכולת שלו לאתגר את הצוות המקצועי.
נלמד כיצד הועד המנהל יכול להנהיג את העמותה, ובאותה עת להיות לעזר מול הצוות המקצועי.
נלמד ניהול יעיל ואפקטיבי של ישיבות הנהלת עמותה.

 4. הדרכה אודות איתנות פיננסית וניהול פיננסי

בהדרכה נלמד הגדרת קהלי יעד, מיפוי הסביבה התחרותית ובניית מודל כלכלי.
נכיר היבטים של איתנות פיננסית לטווח ארוך, כגון גיוון הכנסות ותלות בגורמי מימון.
נכיר היבטים של איתנות פיננסית לטווח קצר, כגון אורך נשימה ויחס שוטף.
נלמד פרקטיקות לניהול תזרים ולצפי בעיות תזרימיות קדימה.
נלמד פרקטיקות של ניהול תקציב, באופן שבו יוכל לשמש כלי ניהולי אפקטיבי.
נלמד ונתרגל גיבוש אסטרטגיה עסקית.
נלמד ונתרגל גיבוש תכנית עסקית.