תו מידות לאפקטיביות – פירוט השלבים בתהליך

איך אפשר להעריך אפקטיביות של ארגון? איך יודעים אם עמותה מסוימת יכולה לייצר ערך חברתי ולשנות לטובה את חיי המוטבים שלה?

זו בדיוק המטרה של תו מידות לאפקטיביות: באמצעות שיטות ייחודיות שפיתחנו, המבוססות על כלי הערכה ודירוג בינ"ל, אנו מסוגלים להעריך את היכולות הארגוניות של כל עמותה ולתרגם אותן למספרים. זאת באמצעות אנליזה עצמית של העמותה ותיקוף של ארגון מידות באמצעות ראיונות, מידענות, מסמכים וכדומה.

כל עמותה או ארגון הפונים אלינו מתבקשים לעבור תהליך בדיקה שאורך מספר שבועות, ולאחריו ניתן לה ציון מספרי. תו מידות לאפקטיביות מוענק לאלה שקיבלו ציון מספרי גבוה מ-75.
אופן הבדיקה והנושאים הנבחנים נקבעו לאחר סקירת כלי הערכה ודירוג בעולם, והם משקפים את הידע העולמי בנושא ואת תפיסת העולם של מידות לגבי יכולות ארגוניות מיטביות.

 

אילו נושאים נבדקים בדירוג מידות?

לחצו כאן כדי לבחון קבלת תו מידות לאפקטיביות עבור העמותה שלך

 

תהליך הבדיקה

 

חתימה על הסכם ותשלום

יש לקחת בחשבון כי מרגע חתימת ההסכם עומדים לרשות העמותה 30 ימים להעברת המידע הנדרש לביצוע התהליך. לכן, מומלץ לתכנן את מועד הכניסה לתהליך כך שיתאים ללו"ז הארגוני של העמותה.

העברת שאלונים וחומרים נלווים

תהליך הבדיקה מתבסס על מילוי שאלון עצמי על ידי העמותה, וכך מהווה עבורה גם הזדמנות ללמידה עצמית. מומלץ לערב במילוי השאלון מספר גורמים בארגון ולערוך דיונים פנימיים על השאלות המופיעות בו.

במסגרת מילוי השאלון מתבקשת העמותה להעביר מסמכים נוספים, כגון תוכניות עבודה, פרוטוקולים של הוועד המנהל וכו') על מנת לתקף את הציונים שנתנה לעצמה. בנוסף יש למלא גם שאלונים נוספים, בהם שאלון פרופיל הכולל נתונים כלליים על הארגון וחבריו; שאלון היבטים אתיים ופיננסיים לבחירת נושא האתיקה והבקרה בארגון (נדרשת חתימה היו"ר והמנכ"ל) ונושאים נוספים שעשויים אף לשמש תורמים בבואם לבחון את העמותה. למידע נוסף.

ראיון מנכ"ל/ית, יו"ר, עובד/ת

לאחר שכל החומרים הנדרשים יועברו אלינו יתואם ביקור של אנליסט/ית מטעמנו במשרדי העמותה. במהלך הביקור יתקיים ראיון עם מנכ"ל/ית העמותה לצורך העמקת ההיכרות עם פעילות העמותה.
בהמשך לראיון עם מנכ"ל/ית העמותה, יתקיימו גם ראיונות טלפוניים/בזום עם יו"ר הוועד המנהל ועובד/ת נוסף (בתיאום עם מנכ"ל/ית העמותה). העברת שאלונים מקוונים (ואנונימיים) לעובדי/מתנדבי העמותה וכן לחברי הוועד המנהל.

המשך תהליך ניתוח, עיבוד ותיקוף

בשלב זה, הכדור עובר למגרש שלנו: נבצע תהליך פנימי בו נסקור את כל הנתונים שקיבלנו, נעבד אותם ונתקף את השאלון העצמי. במידת הצורך, נפנה אל העמותה בבקשה למסמכים נוספים או להבהרות כדי להשלים את התמונה. תהליך זה מבוצע הן על ידי האנליסט/ית שביקר/ה בעמותה והן על ידי אנליסט/ית בכיר/ה אחר/ת.

קבלת/אי קבלת תו מידות לאפקטיביות

בסיום התהליך ולאחר תיקוף פנימי במידות, נכריע האם העמותה זכאית לקבלת תו מידות לאפקטיביות.

מכתב סיכום תהליך

מנהלי העמותה יקבלו מכתב רשמי ובו הודעה על קבלת (או אי קבלה) תו מידות לאפקטיביות.

בהודעה זו יצוין תוקף התו ויפורטו נקודות שעלו במהלך התהליך, שהתייחסות אליהן תסייע לעמותה לשפר את פעילותה.

פגישת סיכום והמשך קשר

מנהלי העמותה יוזמנו לפגישת סיכום במשרדי מידות, בה יוכלו לדון בתהליך ביתר פירוט ולקבל תמיכה נוספת בתחומים שונים.