12/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580474955
שנת הקמה: 2007
קהל יעד: שאינם אזרחי ישראל; אנשים עם מוגבלויות; חולים; ילדים ונוער; נשים

א.ס.ף. – ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)
להגיש עזרה וסעד לפליטים ומבקשי מקלט ולבני משפחותיהם. לסייע לפליטים ומבקשי מקלט לממש את זכויותיהם ולפעול למען מטרה זו.להגביר את מודעות הציבור ע"י חינוך והסברה,באשר לזכויותיהם ומעמדם של פליטים מבקשי מקלט.