מיפויים חברתיים

ככל שארגון יכיר טוב יותר את השדה החברתי בו הוא פועל, כך יוכל להשיג את מטרותיו ולהגדיל את האפקטיביות של פעילותו. מיפוי חברתי הוא תהליך מקצועי שמסייע לארגונים להבין טוב יותר את השדה החברתי הזה.

קיימות מספר אפשרויות לביצוע מיפויים חברתיים: מיפוי בסיסי סורק את הארגונים הבולטים הפועלים בתחום, לרבות ארגונים אחרים שיכולים להוות תחרות או הזדמנות לשיתוף פעולה, גופים מממנים, גופים עסקיים וכן הלאה. באמצעות מיפוי זה ניתן להפיק תובנות אודות צרכים, מענים ופערים קריטיים לפעילות הארגון.

מיפוי מעמיק יותר סורק את הידע הקיים אודות תחום מסוים, הן בישראל והן בעולם, לרבות למידה של ספרות אקדמאית רלוונטית, מיפוי השחקנים השונים הפועלים בארץ בתחום זה, ניהול תהליכים נוספים ללמידת הסוגיות המהותיות בתחום והמלצות לפעולה במסגרתו. כך ארגון יכול לדעת אילו מחקרים קיימים בתחום, מה כבר נעשה בעבר, מה הצליח יותר ומה פחות וכן הלאה.