פיתוח אסטרטגיית אימפקט

על מנת לחולל שינוי אמיתי, לא מספיק לעשות "מה שנראה נכון". ארגון העוסק בעשייה חברתית צריך להכיר את השדה שבו הוא פועל, להכיר את השחקנים המרכזיים סביבו על יתרונותיהם וחסרונותיהם, להבין אילו מהם עשויים לפעול כמתחרים ואילו מהם ילכו איתו יד ביד. בנוסף על הארגון לבצע ניתוח פנימי של חוזקותיו וחולשותיו – ואז להשתמש בכל אלה כבסיס לבניית תהליך אסטרטגי שיוביל אותו להשגת מטרותיו ויצירת אימפקט אמיתי, אפקטיבי ובר קיימא, על המוטבים שלו.

מידות מציעה שירות בניית תהליך אסטרטגי לארגונים ועמותות שמכירים את הזירה בה הם פועלים (בין אם השתמשו בשירותי מיפויים חברתיים ובין אם לא), ואשר זקוקות לייעוץ וליווי בהתוויית הדרך להשגת המטרות והיעדים שלהן.