פיתוח מדדי הצלחה וכלי מדידה

כדי למדוד את הצלחתו של ארגון, עליו להגדיר מה התוצאה שברצונו להגיע אליה, מה השינוי החברתי שברצונו לייצר ומה יהיו המדדים החברתיים שייבחנו על מנת להבין את מידת ההצלחה שלו. במילים אחרות, עוד לפני שניתן לגשת למדידת התוצאות של פעילות הארגון, צריך להבין תחילה מהם ה-KPI, המדדים שצריך לבדוק לשם כך.

מידות מציעה שירותי ייעוץ וליווי לארגונים בתהליכי גיבוש מדדים לבחינת מידת המימוש של תיאוריית השינוי והאסטרטגיה האירגונית; ניהול תהליך שיתופי בקרב מספר בעלי עניין הפועלים בתחום חברתי מסוים לפיתוח מדדי הצלחה משותפים; הגדרת מערך מדידה ופיתוח כלי מדידה ייחודיים לפרויקט, ארגון או תחום חברתי לאור מדדי ההצלחה שגובשו, ופיתוח כלי מדידה שיאפשרו מדידה אחידה, יעילה ועקבית.