אודות מידות

מידות היא חברה לתועלת הציבור וארגון ללא כוונת רווח (אלכ"ר). מידות מקדמת אפקטיביות בעשייה חברתית באמצעות פיתוח כלי מדידה מתקדמים, תווי איכות (כגון תו מידות לאפקטיביות), מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.

 

חזון מידות

חברה שבה עמותות והמשקיעים בהן אפקטיביים ככל האפשר בשינוי חיי אנשים לטובה ובפתרון בעיות חברתיות.

 

ייעוד מידות

להבטיח כי כלי המדידה שמפתחת מידות בכלל, ותו מידות לאפקטיביות בפרט, ישמשו אמת מידה מרכזית במערך שיקוליהם של משקיעים חברתיים (תורמים) בבואם לממש את המטרות שלהם ושל עמותות בעבודתן.

 

מה מידות עושה?

תו מידות לאפקטיביות

בדיקת מידות מעריכה את סיכוייהן של עמותות להיות אפקטיביות, כלומר לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחייהם של מוטביהן. תהליך הבדיקה אורך מספר שבועות ומתבצע על-פי מתודולוגיה סדורה הכוללת ידע מהארץ ומהעולם ושיתוף פעולה עם צוותים מקצועיים מתחומים שונים.

שירותי הייעוץ

בשני העשורים האחרונים קיימת דרישה הולכת וגוברת מארגונים חברתיים לפעול בצורה מקצועית יותר, ניהולית יותר, תוך מדידה עקבית ואמינה של פעילותם. כבר לא די בכוונה טובה, בהפעלת מערך מתנדבים או השקעת משאבי כסף וזמן – אלא חשוב לדעת מה השורה התחתונה. מכל ארגון או אדם העוסקים בעשייה חברתית נדרשת התנהלות אפקטיבית, מיקוד והתמקדות בתוצאות.
כלי המדידה החברתית של מידות מבוססים בין היתר על ידע שקיים במגזר העסקי והותאם לעולם החברתי על בסיס אפקטיביות, ניהול תקין וראוי, והחשוב מכל: מידת האימפקט של הפעילות החברתית. עד כה, למעלה מ-400 ארגונים ועמותות בישראל נעזרו בכלי המדידה החברתית של מידות למטרות הערכה וייעול.

כלי דאטה

כחלק מהמאמצים של מידות לקידום אפקטיביות ומדידה חברתית, פיתחנו כלי דאטה מתקדמים לשימוש עצמי של כלל בעלי העניין בשדה החברתי. אנו ממליצים לכל גורם הפעיל בשדה החברתי לעשות שימוש בכלים אלה לטובת קידום האפקטיביות של פעילותו החברתית.

הדרכות וידע

מידות מקיימת מעת לעת הדרכות וימי עיון מקצועיים בנושאים מגוונים, על מנת לסייע בבניית היכולות המקצועיות של עמותות, משקיעים חברתיים, עסקים חברתיים וגורמים נוספים העוסקים בעשייה חברתית; וכן לרתום פעילים בשדה החברתי לפעול בצורה מוכוונת תוצאות.

שינוי השיח הציבורי

מידות מבקשת להשפיע על השיח הציבורי המקובל ולהעמיק את המודעות לנושאים של השפעה חברתית ואפקטיביות בפעילות תורמים ועמותות. לשם כך עורכת מידות כנסים ציבוריים, סדנאות ומפגשי למידה עם משקיעים חברתיים, מנהלי עמותות ובעלי עניין נוספים במגזר השלישי, וכן מפרסמת ראיונות ופרסומים שונים באמצעי התקשורת.

 

הגדרות

מהי עמותה אפקטיבית?

עמותה המחוללת השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביה, בהתאם למטרות שהציבה לעצמה, תוך מיצוי מיטבי של משאבים.

מיהו משקיע חברתי אפקטיבי?

אדם, ארגון או רשות המבקשים לפתור סוגייה חברתית והשקעותיהם מחוללות שינוי משמעותי לטובה בחייהם של אנשים ובחברה כולה.

מיום הקמתה ועד היום ניהלה מידות תהליכי דירוג מול כ- 300 ארגונים המייצגים מחזור של למעלה מ- 3 מיליארד ש"ח.

מידות (חל"צ; ח.פ. 514108547) נוסדה באופן פורמלי כחברה לתועלת הציבור ב-2008. מייסדיה היו מיטב בית השקעות וג'וינט ישראל, אשר נרתמו לרעיון על ידי יזם מידות ומנהלה הראשון, עו"ד צביקה ארן.

החל מיום 1.3.20 הצטרפה מידות לקבוצת Social Finance* כחברת בת בבעלות מלאה. חיבור זה יסייע למנף ולהעצים עוד יותר את הפעילות הקיימת של מידות ונכסיה כחלק מקידום החזון המשותף לקידום מגזר חברתי אפקטיבי. אנו רואים במהלך זה משום דוגמא אישית לארגוני החברה האזרחית למימוש הערך של מינוף ההשפעה החברתית באמצעות שיתופי פעולה שיביאו לקידום האפקטיביות והשגת אימפקט חברתי משמעותי. אנו מקווים שיהיה באיחוד זה גם השראה עבור ארגונים נוספים בשדה להעמיק את שיתופי הפעולה ביניהם.

יו"ר: חוה בר-שי
מנכ"ל:שלומי הר-לב

 

אישור ניהול תקין

מידות מקיימת את דרישות חוק החברות, לרבות הגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים.

מידות מקיימת את סעיף 46 לפקודת רשות המיסים בישראל ומחזיקה באישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים ובאישור לצורך ניכוי מס.

לפירוט הדוחות ומסמכי העמותה המלאים באתר גיידסטאר

 

ליצירת קשר:

מידות – שיקוף ודירוג מלכ”רים, רח' סעדיה גאון 26, תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5373363 |
דו”אל: info@midot.org.il | אתר: www.midot.org.il

* Social finance Israel הינה חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה בשנת 2013 במטרה לקדם הזרמת הון לפתרון בעיות חברתיות בישראל דרך שימוש בכלי מימון מדידה חדשניים. SFI מפתחת את סקטור השקעות האימפקט בארץ, ומלווה משקיעים חברתיים, קרנות פילנתרופיות, יזמים, ממשלות וארגונים בארץ ובעולם, המעוניינים בהשגת תוצאות חברתיות מדידות ובתשואה חברתית לצד התשואה הכלכלית.