מרכז הידע של 'מידות'

מידות מקיימת מעת לעת הדרכות וימי עיון מקצועיים בנושאים מגוונים, על מנת לסייע בבניית היכולות המקצועיות של עמותות, משקיעים חברתיים, עסקים חברתיים וגורמים נוספים העוסקים בעשייה חברתית; וכן לרתום פעילים בשדה החברתי לפעול בצורה מוכוונת תוצאות.

להלן פירוט ההדרכות הקרובות. לפרטים נוספים ולהזמנת הדרכה יש ללחוץ כאן