ארכיון הידע של 'מידות'

מידות מקיימת מעת לעת הדרכות וימי עיון מקצועיים בנושאים מגוונים, על מנת לסייע בבניית היכולות המקצועיות של עמותות, משקיעים חברתיים, עסקים חברתיים וגורמים נוספים העוסקים בעשייה חברתית; וכן לרתום פעילים בשדה החברתי לפעול בצורה מוכוונת תוצאות.

בדף זה נרכז חלק מההדרכות, המפגשים שהתקיימו בעבר.

4 מודולות בנושא מדידה והערכה בארגונים חברתיים - מר גיא בייגל

עקרונות למדידה והערכה במגזר החברתי - מר גיא בייגל

אבולוציה והתפתחות של תהליכי מדידה חברתית - מר גיא בייגל

איך מודדים בפועל- הערכה ומדידה במגזר החברתי - מר גיא בייגל

הקלטת וובינר אסטרטגיית הערכה ומדידה לאפקטיביות ומצויינות ניהולית