09/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580602258
שנת הקמה: 2015
קהל יעד: אוכלוסייה מקומית; אוכלוסייה ארצית; בלתי מועסקים; גברים; נשים; קהילה גיאוגרפית או שכונה

יוזמות עתיד (ע"ר)
לפעול לצמצום פערים חברתיים, באמצעות חיזוק אוכלוסיות מוחלשות ו/או העצמתן על ידי השגת עצמאות כלכלית. העמותה תפעל, בין היתר, לפיתוח ויישום מודלים של פיתוח יזמות עסקית זעירה, מיקרו מימון, הענקת הלוואות, הכשרות, הקמה ו/או סיוע למרכזי יזמות וחדשנות, ליווי אישי, מעטפת תמיכה, סיוע, הענקת כלים, שינוי מדיניות, פיתוח והקמה של עסקים זעירים או קידום אוכלוסייה לתעסוקה, עצמאות כלכלית לאוכלוסיות מוחלשות בישראל ובעולם, תוך זיקה למדינת ישראל ו/או לאזרחי מדינת ישראל. לפעול לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות, על בסיס אוניברסלי ותחתור להניע את החברה האזרחית לערבות הדדית, נתינה והתנדבות. לפעול באופן שוויוני, ללא הבדל דת, גזע, מין, גיל, תרבות, לאום או גבולות גיאוגרפיים.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות