03/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580476430
שנת הקמה: 2007
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; נשים; סטודנטים או צעירים; קשישים; תלמידי בית ספר
אזור פעילות:

ויקימדיה ישראל (ע"ר)
קידום הידע וההשכלה בישראל באמצעות איסופם, יצירתם והפצתם של תכנים חופשיים.
שיפור שוויון ההזדמנויות בגישה לידע חופשי והנגשתו של הידע לכלל החברה בישראל.
קידומן של מערכות מחשב ואינטרנט המשמשות לאיסוף והפצה של תכנים חופשיים בעבודה שיתופית.