09/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580514644
שנת הקמה: 2009
קהל יעד: קשישים
אזור פעילות:

והדרת – הכוח השלישי (ע"ר)
לקדם את מעמד הזקנים והיחס אליהם בחברה הישראלית וליצור שינוי תפישתי והתנהגותי בקרב הציבור, בדגש על הדור הצעיר, והחל מהגיל הרך.
לייצר תהליכים והזדמנויות המאפשרים לזקנים לתת ביטוי אמיתי ליכולותיהם לעשות למען עצמם ולהשפיע על השירותים המיועדים להם ולהמשיך להשתלב ולתרום מנסיונם.