03/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580382836
שנת הקמה: 2001
קהל יעד: אוכלוסייה מקומית; אוכלוסייה ארצית; ילדים ונוער; קשישים
אזור פעילות:

יוניסטרים (ע"ר) (.UNISTREAM (R.A
עזרה לאוכלוסייה מעוטת יכולת בתחומי החינוך והעשרת הידע לרווחת החברה בישראל, העמותה אינה מגבילה עצמה לדרכי פעולה מסוימות והיא תהא נכונה לאפיקי סיוע מגוונים כגון תרומות כספיות , מלגות, מימון מדריכים ומורים ועד להקמת מוסדות קהילתיים רלבנטיים,
לצד קידום התחומים הנזכרים לעיל רואה לעצמה העמותה חשיבות עליונה לחינוך והטמעת ערכי אהבת הארץ אזרחות טובה וסובלנות, העמותה רואה לנגד עיניה כקהלי יעד קבוצות גיל מגוונות החל מגיל הגן עובר דרך ביה"ס היסודי, לרבות פעילות נוער בפריסה ארצית, וכלה במתבגרים אשר מגלים עניין בתחומי המדע והטכנולוגיה ואשר ידם אינה משגת לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.