09/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580513406
שנת הקמה: 2009
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; הציבור הרחב; ילדים ונוער
אזור פעילות:

הקרן הישראלית למען יוניסף (ע"ר)
לפעול למען העלאת מודעות והפצת הידע הקיים אודות תסמונת רט.
לפעול בכל צורה ואופן לשם מתן תמיכה, הדרכה וייעוץ ללוקים בתסמונת רט ולבני משפחותיהם.
לפעול בכל צורה, אופן ושיתוף פעולה עם מוסדות כבתי חולים, מוסדות חינוך ורווחה.
לפעול למימוש המטרות והערכים של יוניסף שהם לתמוך בהגנה על זכויות ילדים, לסייע לספק את הצרכים הבסיסיים של ילדים ולהרחיב את מעגל ההזדמנויות שיעמוד בפניהם כדי שיוכלו להגיע למיצוי מלוא הפוטנציאל שלהם.
חתירה למימוש המטרות והעקרונות הנכללים באמנת האו"ם בדבר זכויות ילדים.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות