12/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

ארגון צוהר לוגו
עמותה רשומה (ע"ר): 580302099
שנת הקמה: 1997
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אחר
אזור פעילות:

פעילות להנגשת היהדות וערכיה, להטמעת ערכי היהדות על פי ערכי צהר, לכל רבדי החברה בישראל, לקירוב הלבבות ולעיצוב זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וציונית.
מימוש מטרותיה של צהר ייעשה, בין היתר, על ידי מתן שירותי דת לציבור כולל מעגל החיים נישואין, מעגל השנה, כשרות וחינוך לערכים.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות