06/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580030963
שנת הקמה: 1985
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: ילדים ונוער; סטודנטים או צעירים
אזור פעילות:

האגודה הישראלית לכפרי ילדים אס.או.אס. (ע"ר)
להעניק לילדים הנתונים בסיכון ובסכנה בית, תמיכה, סינגור ושירותים, באמצעות כפרים , מסגרת חוץ ביתיות אחרות ובאמצעות שירותים במסגרת בקהילה ושירותים אחרים בקהילה ובמשפחה. ולפעול לקידומם האישי ולשילובם בקהילה ובחברה, על יסוד הידע, הניסיון והעקרונות שעל פיהם פועל הארגון הבינלאומי ועל יסוד הניסיון שנרכש על ידי האגודה הישראלית, והכל תוך בחינת ההתאמה לתנאי המקום והזמן.