06/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580020287
שנת הקמה: 1983
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות

שק"ל – שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות (ע"ר)
מתן סיוע בתכנון, פיתוח, הפעלה והחזקה של שירותים קהילתיים למען אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים בכל הארץ תוך מתן עדיפות לתושבי אזור ירושלים. מתן סיוע, הדרכה ועזרה מקצועית לגופים ומוסדות המעניקים שירותים לאוכלוסיות היעד. תכנון וביצוע של סקרים ומחקרים על צרכי אוכלוסיות היעד ומשפחותיהם. פיתוח התודעה הציבורית על אוכלוסיות היעד וצרכיהן. הכשרת עובדים מקצועיים הדרושים למתן שירותים לאוכלוסיות היעד. גיוס משאבים להגשמת מטרות העמותה.