03/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580031722
שנת הקמה: 1983
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; ילדים ונוער
אזור פעילות:

"אותות" – דלת לחיים חדשים (ע"ר)
להקים מסגרות חינוך פנימיתי לבני נוער במצוקה ולנהלם לחנך בני נוער לעקוב אחר התקדמותם ולחקור את דרכי הטיפול.