12/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 515354793
שנת הקמה: 2015
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: תלמידי בית ספר
אזור פעילות:

נבט, צמיחה לעתיד 2015 בע"מ (חל"צ)
מטרות ציבוריות בלבד: לספק ארוחות בוקר לתלמידים בבתי ספר. לפעול לרווחת הקהילה בעיקר בני נוער בקרב אוכלוסיות מוחלשות. לסייע בתקופות חירום לאוכלוסייה האזרחית ולחיילי צה"ל. לעסוק בכל מעשה חסד, צדקה ועזרה.