03/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580634996
שנת הקמה: 2017
קהל יעד: ילדים ונוער; סטודנטים או צעירים; תלמידי בית ספר
אזור פעילות:

ניר (ע"ר)
ייזום ועידוד שיח והבנה בין התרבויות השונות בחברה הישראלית ופיתוח קשרים בין תרבותיים על בסיס ערכים דמוקרטים ופלורליסטים. הובלת שינוי בתפיסות ההדדיות בין חברי הזרמים השונים בחברה הישראלית, קידום עשייה משותפת של חדשנות ויצירתיות הנעוצה באמון וכבוד הדדי. עידוד, הפעלה וקיום של שיח שוויוני כחלק מהובלת שינויי מקיומם של רגשות זרות וניכור לתחושת שותפות, כבסיס לחברה סובלנית ושיתופית. פיתוח, עידוד והטמעת קשרים בין ערבים ויהודים ובין דתיים וחילוניים מזרמים שונים בישראל, לרבות באמצעות למידה שיתופית מקוונת במערכת החינוך. ייזום, פיתוח והטמעת קשרים בין אנשים מתרבויות שונות ומזרמים שונים בישראל ומחוץ לישראל, לשינויי דעות קדומות וסטריאוטיפים, לבניית אמון ולחיזוק הכבוד ההדדי והסובלנות. הנצחת זכרו של ניר דיסקין ז"ל והנחלת ערכיו בקרב דור העתיד.