03/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580254258
שנת הקמה: 1995
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות; חיילים, חיילים משוחררים, חיילי מילואים; סטודנטים או צעירים; תלמידי בית ספר

מסדר דורשי טוב (ע"ר)
לאסוף ולאגד את יוצאי סיירת מטכ"ל ("היחידה") כחברי העמותה וידידיה. לעשות, ברוח וערכי היחידה למען חברה טובה יותר בישראל, לקשרי אחווה עם משפחות הנופלים ולמען חברי העמותה. קידום עשייה חברתית על ידי בוגרי היחידה, לרבות באמצעות חלוקת מלגות למתנדבים חברי העמותה, כאמור בתנאים המנויים בפרק ד'. הנצחת נופלי היחידה וקיום קשרי אחווה עם המשפחות השכולות. שימור וטיפוח מורשת היחידה. חיזוק הקשר ההדדי והבין-דורי בין חברי העמותה וקידום התפתחותם האישית. הידוק הקשר עם היחידה הסדירה וסיוע לה. לפעול ולגייס כספים בארץ ובחו"ל, לקבל ולנהל קרנות ליזום קבלת הקצבות, תמיכות ומתנות מכל אדם ותאגיד לשם קידום מטרות העמותה.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות