09/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580525434
שנת הקמה: 2010
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: ארגונים ללא כוונת רווח; בעלי העדפה מינית מסוימת
אזור פעילות:

מעברים לקשת הטרנסית (ע"ר)
תמיכה וסיוע לחברי וחברות הקהילה הטרנסית בתהליכי שינוי אישיים. העצמת פעילים וחברי הקהילה הטרנסית בקידום תהליכים רחבים לשינוי חברתי ליצירת חופש מגדרי. בניית תשתית, משאבים, ואיסוף ידע לצורך שינוי ארוך טווחה עבור אנשים טרנסג'נדרים ואנשים שונים מגדרית. העלאת מודעות בחברה למגוון חוויות על הקשת הטרנסית ולשונות מגדרית. מעברים תהיה שחקן משמעותי ומוביל בשינוי ועיצוב מדיניות במערכות הרלוונטיות, תוך כדי עידוד מעורבות הקהילה הטרנסית. חלוקת מלגות לחברי הקהילה הטרנסית ותמיכה בהתארגנויות ועמותות המקדמות את הקהילה הטרנסית, בין היתר ע"י העברת תרומות לצורך פעילותם.