12/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580407633
שנת הקמה: 2003
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; ארגונים ללא כוונת רווח; ילדים ונוער; ניצולי שואה; קשישים
אזור פעילות:

משולחן לשולחן – לקט ישראל (ע"ר)
1. לאסוף עודפי שאריות מוצרי מזון, תוצרת חקלאית ומאכלים מבושלים – שאלמלא נאספו היו נזרקים – מאירועים, בסיסים, מלונות, חברות הסעדה, קפיטריות, חקלאים, בתי אריזה ולחלקם לנזקקים ישירות או באמצעות עמותות סיוע לנזקקים.
2. איסוף או רכישה של מזון מכל סוג שהוא וחלוקתו לנזקקים ישירות או באמצעות עמותות סיוע לנזקקים.
3. גידול תוצרת חקלאית לשם העברתה לנזקקים ישירות או באמצעות עמותות סיוע לנזקקים.
4. לסייע בתקופות חירום לאוכלוסייה האזרחית ולחיילי צה"ל בהתאם לצרכים שהאוכלוסיות האמורות יזדקקו להם בתקופה האמורה. תקופת חירום לעניין מטרה זו משמעה: מלחמה, מבצע וכן כל תקופה אחרת בה אוכלוסייה אזרחית תמצא תחת איום כלשהו מכוח היותה אוכלוסייה אזרחית.
5. קיום פעילות ציבורית לרבות פעילות שדלנות לקידום פתרונות לבעיית חוסר הביטחון התזונתי בחברה הישראלית.
6. לעסוק בכל מעשה חסד, צדקה ועזרה לנזקקים.