12/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580354538
שנת הקמה: 2000
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה מקומית; בלתי מועסקים; חיילים, חיילים משוחררים, חיילי מילואים; סטודנטים או צעירים; עולים
אזור פעילות:

למרחב – מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ' (ע"ר)
להביא לשינוי חברתי מקיף באמצעות ליווי אינטנסיבי וארוך טווח לצעירים חסרי עורף משפחתי במטרה לאפשר להם לשבור את תקרת הזכוכית האקדמית, המקצועית והחברתית ולהבטיח את השתלבותם בחברה האזרחים פעילים ועצמאיים, התורמים לחברה וכסוכנים לשינוי חברתי. לפתח יוזמות ולפעול לשינוי מדיניות הממשלה וארגונים שונים במטרה לקדם מודעות, פעילות ומענים למען צעירות וצעירים חסרי עורף משפחתי. לסייע ולשתף פעולה עם ארגונים העוסקים בחינוך, בחברה, וברווחה, ובכל תחום אחר התורם לקידום החברה בישראל.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות