12/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580455681
שנת הקמה: 2006
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות; ילדים ונוער
אזור פעילות:

כנפיים של קרמבו (ע"ר)
תנועת נוער ארצית לילדים נפגעי שיתוק מוחין ונכויות אחרות. התנועה תפעל לחשיפת הקהילה לחריגים ולשונים שבה, תוך עידוד קבלת השונות והתמודדות בלתי אמצעית עימה ועידוד קשרים חברתיים בין משפחותיהם של הילדים. התנועה נועדה ליצור קשרים חברתיים בין הילדים הנ"ל לבין עצמם, ובינם לבין החונכים.