09/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580152684
שנת הקמה: 1989
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית
אזור פעילות:

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות בהוראה (ע"ר)
לשפר את איכות ההוראה בישראל, לעודד יוזמות חינוכיות ולהניע את המורים לפתח גישות לימוד חדשניות וזאת באמצעות מתן מענקים לבתי-הספר השונים.
כל פעולותיה של הקרן מתנהלות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והתרבות.