12/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580036242
שנת הקמה: 1983
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות
אזור פעילות:

איל"ן אגוד ישראלי לילדים נפגעים (ע"ר)
מתן עזרה, סעד, חינוך, תרבות ושיקום לילדים ומתבגרים נכים כהגדרת הפרק השלישי בתקנון. העמותה תהיה רשאית לסייע לילדים ולמתבגרים אלו גם לאחר התבגרותם, כפי שתמצא לנכון, כה.
לבצע את כלל הפעולות המפורטות בסעיף 6 זה על סעיפיו הקטנים, גם במסגרת שיקום "רב נכותית" וגם עבור סוגי מוגבלויות אחרות, ובלבד, שחלק ממקבלי השירותים במסגרות כאמור הם ילדים או בוגרים עם "מוגבלות" כהגדרת מונח זה בפרק השלישי לתקנון.