09/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580615813
שנת הקמה: 2015
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית
אזור פעילות:

בואונתערב (ע"ר)
לפעול למען הגברת המעורבות החברתית והעזרה ההדדית בין תושבי המדינה. לפעול למען פתרון מצבי מצוקה או חוסר צדק. לפעול למען זכויות אדם ובעלי חיים ולמען הסביבה. לקדם שימוש בטכנולוגיה למען מטרות חברתיות. לקדם חיבור בין תושבי המדינה על בסיס רצון טוב ותחושת קהילתיות. לפעול למען שינוי חברתי חיובי. להשתתף בפעילויות של אגודות,עמותות או מוסדות אחרים בישראל ובעולם הפועלים בתחום פעילותה של העמותה. לגייס מתנדבים,לנעסיק עובדים ולעשות כל פעולה אשר יכולה לקדם המטרות המצוינות לעיל.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות