03/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580056455
שנת הקמה: 1985
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; אנשים עם מוגבלויות

אלי"ע – ארגון לקידום ילדים עם עוורון או לקות ראיה (ע"ר)
לפעול, ליזום ולרכז פעולות למען טיפוחם של ילדים עם עיוורון ולקויי ראיה ושילובם בחברה באמצעות התערבות מוקדמת, מעונות יום שיקומיים ומרכזי טיפול ושיקום.
לחזק ולתמוך במשפחות הילדים באופן שיעזור להן לקדם את ילדיהם בצורה יעילה ובונה.
לתת מענה מקצועי לילדים עם עיוורון או לקות ראיה שהינם מורכבי התפתחות, בדרך לשילובם במסגרות המשך ולסייע לכלל הילדים ען לקויות ראייה ועיוורון לממש את הפוטנציאל ולצמוח בהתאם ליכולתם האישית.