12/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580017945
שנת הקמה: 1983
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות
אזור פעילות:

דרור העמותה לשיקום ושילוב בקהילה (ע"ר)
לעזור ולסייע בשיכון בני אדם המשוחררים מבתי חולים פסיכיאטרים לאחר שקיבלו טיפול סיוע/או סיעוד בבתי חולים אלה, לסייע במגורים בקהילה ו/או בשיקום וקידום אנשים עם מוגבלויות ו/או אנשים עם צרכים ייחודיים, לסייע לאנשים עם מוגבלויות ו/או עם צרכים ייחודיים לשפר את איכות חייהם ולהשתלב באופן מירבי ומיטבי בחברה, לסייע לאנשים עם מוגבלויות ו/או על צרכים ייחודיים במשך תקופה מותאמת לצרכיהם האישיים, לשיתוף הפעולה שלהם וליכולת העמותה, להקים, לקיים ולנהל דירות ובתים ארעיים וגם/או קבועים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ו/או לאנשים עם צרכים ייחודיים להתגורר בהם במסגרת תכניות שיקום וקידום אישיות, להקים, לקיים ולנהל מרכזי תעסוקה בקהילה ארעיים ו/או קבועים כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ו/או לאנשים עם צרכים ייחודיים להשתתף בהם במסגרת תכניות שיקום וקידום אישיות, להקים ו/או לקיים ו/או לנהל מרכזי פנאי כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ו/או לאנשים עם צרכים ייחודיים להשתתף בהם במסגרת תכניות שיקום וקידום אישיות, לארגן, לספק, לקיים ו/או לתמוך בתוכניות שיקום וקידום לאנשים עם מוגבלויות ואנשים עם צרכים ייחודיים תוך שימוש בכל אמצעים קהילתיים, בין בגדר תכניות בתחומי התעסוקה, החברה, התפקוד היום-יומי ו/או בקשר לכל גורמים רלבנטיים בקהילה.