03/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580318038
שנת הקמה: 1998
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: שאינם אזרחי ישראל; אחר
אזור פעילות:

עמותת מרכז הישראלי להגירה בינלאומית ולקליטה (ע"ר)
לקנות ולהקנות דעת, ידע והבנה בתחום ההגירה הבינלאומית בארץ ובעולם וחקר דרכי ההתמודדות עם קשיי הקליטה בארץ הקולטת. לקיים מחקרים עיוניים וישומיים וחילופי מידע.
לסייע לגופים ממשלתיים ולארגונים בלתי ממשלתיים ולמהגרים לסוגיהם, להתמודד עם אתגרי ההגירה בישראל ובעולם, ובכלל זה מהגרי עבודה, פליטים, מבקשי מקלט, קרבנות סחר ועוד.

עמותות נוספות בתחום בעלות תו מידות