03/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580282085
שנת הקמה: 1996
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; ילדים ונוער; אחר
אזור פעילות:

"הרי ירושלים" מוסדות לטיפול פנימייתי (לשעבר מוסד בני-ברית) (ע"ר)
העמותה תפעיל את הפנימיות הטיפוליות – בית הילדים בבית וגן ו"בית חנה", ברח` אתיופיה 19, שתיהן בירושלים.
העמותה תשאף לפתח את הפנימיות הטיפוליות וכן פנימיות טיפוליות נוספות.
העמותה תגייס את אמצעי המימון לפעילות הפנימיות.