09/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580030039
שנת הקמה: 1983
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: הציבור הרחב; חולים
אזור פעילות:

האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר)
א. לקדם, להעמיק ולהרחיב את הידע בכל הקשור במחלת הסרטן, ובתופעות הלוואי שלה וכן לאסוף, לרכז, לערוך ולהפיץ מידע הקשור במחלת הסרטן, מניעתה, ריסונה, רפויה והמלחמה בה ובתופעות הלוואי שלה.
ב. לעודד הכשרתם של אנשים, הדרכתם, אימונם ועיסוקם במחקרים מדעיים ורפואיים בשטח מחלת הסרטן, לרבות מחקרים מדעיים ורפואיים באשר לאבחונה, גילויה, מניעתה, ריפויה והמעקב אחרי מחלת הסרטן, הטיפול בחולים במחלת הסרטן וכן לסייע ולממן את הכשרתם, הדרכתם, מחקרם ואימונם של אנשים, מוסדות, חברות וגופים אחרים בתחומים האמורים ולתמוך בהם.
ג. לעודד, לתמוך, ליצור ולהפעיל תוכניות להדרכה ולאימון של רופאים, אחיות ובעלי מקצועות אחרים בכל הנוגע לגילוי מחלת הסרטן, אבחונה, מניעתה, רפויה וכן המעקב אחריה ואחרי תופעות הלוואי שלה.
ד. לטפל, לסייע, לתמוך ולעודד טיפול באנשים החולים במחלת הסרטן והסובלים מתופעות הלוואי שלה וכן לסייע ולתמוך בהטבת הטיפול הניתן לאנשים החולים במחלת הסרטן והסובלים מתופעות הלוואי שלה ובשיפורו בכל דרך שהיא.
ה. להקים, לייסד, לשפץ, לפתח וכן לעודד, לסייע ולתמוך בהקמת, יסוד שיפוץ ופיתוח : בתי חולים, מחלקות בבתי חולים, מרפאות, מעבדות, בתי הבראה, בתי החלמה, מוסדות שיקום וכן יחידות אחרות לצורך אבחון מחלת הסרטן ומניעתה, ריפויה, טיפול באנשים החולים במחלת הסרטן והסובלים מתופעות הלוואי שלה, מעקב אחריהם, שיקומם וכן עידוד, סיוע עזרה ותמיכה בכל דרך שהיא, ברכישת ציוד עבורם, בהחזקתו ובהפעלתו השוטפת.
ו. לעודד, לתמוך, לעצב ולהפעיל תוכניות, הרצאות, כנסים, השתלמויות ופרסום מכל מין וסוג לשם הדרכה שוטפת ועדכנית של הציבור בכל הנוגע למחלת הסרטן, מאפייניה, האמצעים לגילויה, למניעתה, לריפויה, דרכי המעקב אחריה והטיפול בה, ולפעול להעמקת התודעה בדבר הצורך להיזדקקות ולשימוש באמצעים מדעיים ורפואיים חדשניים, לגילויה, אבחונה, מניעתה, ריפויה וכן מעקב וטיפול במחלת הסרטן.
ז. ליזום, לעודד ולתמוך בעריכת ובביצוע תוכניות לטיפול, לסיוע, לשיקום, לרכישת ציוד ולאספקת שירותים שונים לאנשים החולים במחלת הסרטן, או הסובלים מתופעות הלוואי שלה.
ח. ליצור קשרים ולשתף פעולה עם ארגונים וגופים מדעיים, רפואיים ואחרים בארץ ובעולם לצורך קידום המטרות הנזכרות לעיל.
ט. לעודד, לסייע ולקדם התנדבות של אנשים וגופים לצורך קידום ביצוע מטרותיה של העמותה.
י. לעודד, בכל דרך שהעמותה תחליט עליה, מדי פעם בפעם, את ביצוע המטרות או העניינים הנזכרים לעיל ואת קידומם, וכן לתמוך בהם ולממנם