03/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580025765
שנת הקמה: 1983
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות; בני עדה או דת מסוימת; ילדים ונוער; נשים; סטודנטים או צעירים; תלמידי בית ספר
אזור פעילות:

אלומה, צעירים לשם שינוי (ע"ר)
א. יזום והפעלת פרויקטים שנועדו, בין היתר, לסייע לצמצום פערים בחברה, לקידום ניעות חברתית ולעידוד מעורבות חברתית, חיים משותפים ותחושת שייכות לחברה הישראלית מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תפעל העמותה להגשמת המטרות הבאות:
1. הקמת והפעלת מערכי חינוך, הדרכה וייעוץ, הכשרה מקצועית, השתלמויות ופיקוח, לגופים ציבוריים ופרטיים, אשר יעסקו, בין היתר, בכל הקשור להכנת בני נוער ובנות נוער מאוכלוסיות מגוונות לשירות משמעותי בצבא, ובמסגרת שירות לאומי ו/או אזרחי, ליווי המשרתים/ות בתקופת שירותם.
2. הקמה והפעלת מערכי חינוך, הדרכה ויעוץ הכנה ולווי לקראת ותוך כדי לימודים במסגרות אקדמיות ואחרות, תוך פיתוח ומתן מענה יעודי ומותאם לאוכלוסיות תת מיוצגות.
3. הכנה, הכשרה לתעסוקה, השמה ולווי של אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה, כמו גם חינוך, הכנה והכשרה וליווי של ארגונים וקהילות לקליטה מיטבית של כלל הציבור ו/או המשתתפים.
ב. חינוך הדור הצעיר בארץ ישראל ברוח ערכי תורה ועבודה והעמקת הזהות היהודית.
ג. לקדם את השירות הלאומי, השירות האזרחי והשירות הקהילתי, בין היתר באמצעות פעילות עמותת בת עמי – אמונה אלומה, ע"ר 54-042-524-7, להלן "עמותת בת עמי", על פי הסמכויות שהוקנו לעמותה בתקנון עמותת בת עמי.
ד. להפעיל מערך גיוס כספים לקידום המטרות הנ"ל באמצעות העמותה ובאמצעות שיתופי פעולה עם גופים ו/או פרויקטים בעלי מטרות זהות.
ה. ליזום ולהפעיל פרויקטים משותפים העולים בקנה אחד עם מטרות העמותה וייעודה בשיתוף עם גופים ציבוריים וחברתיים אחרים.