09/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580088995
שנת הקמה: 1988
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: ארגונים ללא כוונת רווח; ילדים ונוער
אזור פעילות:

כפר ילדים ונוער "אהבה" – עמותה לקידום ילדים, נוער וצעירים בסיכון (ע"ר)
לנהל ולהחזיק מעון לילדים, בני נוער וצעירים כמשמעותו בחוק הפיקוח על המעונות (תשכ"ה-1965) עד גיל 25 שנה וכן לנהל ולהחזיק, מעונות ובתי"ס במגמות מקצועיות בהתאם ליכולת ולהחלטת הוועד המנהל של המוסד. לטפל ולהדריך ילדים אלה וחנכם, לשקמם ולכוונם לקליטה בקהילה.
העמותה היא עמותה לטובת הכלל אינה מועדת לעשיית רווחים וחברי העמותה אינם רשאים לקבל ממנה רווחים, שכר או טובות הנאה כלשהם פרט להחזר הוצאותיהם בפועל שהיו להם בקשר לפעילותם כחברי העמותה, וזאת כפוף לאמור בתקנה 4 יב',
הכשרת מדריכים.