09/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580142214
שנת הקמה: 1992
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה מקומית, אוכלוסייה ארצית, שאינם אזרחי ישראל, נשים, אחר
אזור פעילות:

לקדם את זכותו של כל אדם בישראל לבריאות ולסעד רפואי, לכבוד ולשלמות בגוף וברוח. בשטח מדינת ישראל, בשטחים הכבושים ובשטחים שבשליטת ישראל. לפעול הן במישור העקרוני והן באופן של מתן סיוע פרטני, בין השאר באמצעות העלאת הנושא לתודעה הציבורית, לובי, איסוף מידע והפצתו, פעילות משפטית, הקמת מרפאות ומתן שירותי רפואה וסיוע במימוש זכויות.