12/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580430197
שנת הקמה: 2004
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית; הציבור הרחב;
אזור פעילות:

עמותת ידידי מד"א בישראל (ע"ר)
סיוע למגן דוד אדום בפעולות הצלת חיי אדם, תרומות דם ופעילות הומניטרית בקהילה. יצירת מודעות לפעילות מגן דוד אדום לישראל ועידוד למידה בהגשת עזרה ראשונה על ידי צוותי מגן דוד אדום לישראל ותושבי מדינת ישראל. ארגון אירועים, טקסים, ערבי התרמה וגיוס משאבים למען מדן דוד אדום בישראל. העצמת מגן דוד אדום בישראל באמצעות העברת מידע לציבור הרחב, לתורמים ולתומכים והנגשתו. שימור והנעה של תורמי מגן דוד אדום בישראל ותומכיו. סיוע למגן דוד אדום בשימור ושיפור הידע האירוגני שלו, לרבות אמצעים טכנולוגיים והפצתם בציבור