06/2025

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580138121
שנת הקמה: 1988
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה מקומית; אוכלוסייה ארצית; אחר
אזור פעילות:

חיים וסביבה – ארגון גג של שוחרי איכות החיים והסביבה (ע"ר)
לפעול למען שמירת ושיפור איכות הסביבה והחיים בישראל למען הכלל. העלאת המודעות לבעיות איכות הסביבה ע"י חינוך, הסברה תקשורתית, פעילות משפטית, תכנונית, פעילות ציבורית, ובדרכים נוספות. קידום שיתוף פעולה בין חברי העמותה לבין תאגידים ופרטיים אחרים, על מנת לקדם את איכות הסביבה בישראל. סיוע לחברי העמותה בתחומי פעילות ובצרכים משותפים. ייצוג הולם של האינטרס הסביבתי באמצעות חברי העמותה. קידום התיאום והתקשורת בין הארגונים בישראל העוסקים בשמירה על איכות הסביבה. קידום קשרים בין ארגוני סביבה בישראל לבין ארגונים, מוסדות, ואישים הפעילים בתחום הסביבתי בעולם. קיום מפגשים בין ארגוני הסביבה בשיתוף מומחים, מקבלי החלטות ואנשי רוח במטרה להפיץ מידע בקרב ארגוני הסביבה והציבור הרחב. פעילות להבטחת נציגות ציבורית של ארגוני הסביבה בגופים ממלכתיים ומקצועיים. יוזמות לשיפור החקיקה הסביבתית בישראל ברמה ארצית והמקומית. מתן שירותים מקצועיים וסיוע לארגוני הסביבה בישראל. לבצע את הפעילות שהוטלה על חיים וסביבה לפי חוק.