12/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580370831
שנת הקמה: 2001
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית, סטודנטים או צעירים, קהילה גיאוגרפית או שכונה, תלמידי בית ספר
אזור פעילות:

העלאת מודעות הציבור לבעיות הסביבתיות המחמירות של הימים ובצורך להבין ולפעול על מנת לשמר אותם במצב תקין.
עידוד הענפים השונים של המחקר המדעי האוקיאנוגרפי, חינוך הציבור, ובעיקר הנוער, לשמירה על הקיים.