מדידה כלכלית

בתקופה שבה מיטשטשים הגבולות בין ראייה עסקית לראייה חברתית, הן הארגונים עצמם והן המשקיעים בהם יכולים להפיק תועלת רבה מתרגום של התוצאות החברתיות ושל האימפקט החברתי לתוצאות במונחים כספיים.

בפשטות, מדידה כלכלית עוסקת בהמרה של נתונים כמותיים ואיכותיים לכסף: הוצאות, הכנסות, חיסכון – ולא רק לארגון הנמדד עצמו, אלא גם בהסתכלות רחבה יותר על השדה החברתי שבו הוא פועל, הן בטווח הזמן הקצר והן בראייה לעתיד. כך לדוגמה ניתן למדוד האם הארגון הצליח להתייעל מבחינת התנהלות תקציבית, אך גם לבחון כמה כסף נחסך למדינה בעקבות מהלך כלשהו, או בכמה צפוי לעלות התוצר הלאומי הגולמי בעוד שלושה עשורים.