יצירת שינוי חברתי משמעותי ומדיד

כארגון ששם לעצמו למטרה לקדם תהליכי בחינת אפקטיביות בקרב ארגונים חברתיים, גם אנו מבצעים בדיקה חיצונית של אפקטיביות הפעילות שלנו אחת לשלוש שנים.

תהליך ההערכה האחרון הסתיים באוקטובר 2021 – להלן הממצאים העיקריים שעלו בתהליך:

✔️ המניע העיקרי לכניסה לתהליך הוא דרישת התורמים.

✔️ כ- 80% עושים שימוש בתו מיוזמתם, גם כשאין דרישה של תורם.

✔️ חלק משמעותי מהמשיבים העידו כי שינו משמעותית תהליכי תכנון (28%), למידה ומדידה (32%) ובקרה ודיווח (34%) בעקבות התהליך.

✔️ 55% העידו על רווחים פנימיים מהתהליך מעבר לכסף.

✔️ 55% מעמותות בעלות תו מידות לא חוו פגיעה כלל בתקופת הקורונה ואף חוו הרחבה, לעומת 34% בלבד מעמותות שאינן מחזיקות בתו מידות.

✔️ 85% מהארגונים ימליצו גם לאחרים לעבור את התהליך.