שירותי הייעוץ של מידות

בשני העשורים האחרונים קיימת דרישה הולכת וגוברת מארגונים חברתיים לפעול בצורה מקצועית יותר, ניהולית יותר, תוך מדידה עקבית ואמינה של פעילותם. כבר לא די בכוונה טובה, בהפעלת מערך מתנדבים או השקעת משאבי כסף וזמן – אלא חשוב לדעת מה השורה התחתונה.

יש לכך מספר סיבות. אחת מהן היא שבשנים האחרונות האתגרים החברתיים נעשים מורכבים יותר, אבל כמות המשאבים לא גדלה בהיקף דומה. לפיכך מכל ארגון או אדם העוסקים בעשייה חברתית נדרשת התנהלות אפקטיבית, מיקוד והתמקדות בתוצאות.

בנוסף, הגבולות בין העולמות העסקיים והחברתיים מיטשטשים עם הזמן, וכיום יותר ויותר תורמים למגזר השלישי אוחזים בנקודות מבט ניהוליות ועסקיות עם דרישה לשורה תחתונה ברורה ומדידה.

כלי המדידה החברתית של מידות מבוססים בין היתר על ידע שקיים במגזר העסקי והותאם לעולם החברתי על בסיס אפקטיביות, ניהול תקין וראוי, והחשוב מכל: מידת האימפקט של הפעילות החברתית.

עד כה, למעלה מ-400 ארגונים ועמותות בישראל נעזרו בכלי המדידה החברתית של מידות למטרות הערכה וייעול. אנו מזמינים גם אתכם להכיר את הכלים השונים:

מיפויים חברתיים

מיפוי ומחקר חברתי יישומי המספק תמונה רחבה ומעמיקה על תחום חברתי מסוים, לרבות הגדרת התחום, מיפוי בעלי העניין, הגדרת מדדי הצלחה משותפים ומיפוי מודלים אפקטיביים לפעילות.מידע נוסף

תו איכות חברתי

הגדרת "תו תקן" בתחומים ספציפיים של עשייה חברתית, לרבות קביעת סטנדרט עבודה וייצור כלי מדידה, מאפשרת לגופים למדוד את עצמם ומהווה בסיס להשוואה בין ארגונים ועמותות.מידע נוסף

מדדי הצלחה וכלי מדידה

גיבוש מדדי הצלחה לארגון או פרויקט באמצעות ייעוץ וליווי, לבחינת מידת המימוש של תיאוריית השינוי ושל האסטרטגיה הארגונית.מידע נוסף

מדידת תוצאות חברתיות

הגדרת תהליכי מדידה והערכה, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותנית, על מנת שניתן יהיה לבחון את ההשפעה של פעילות העמותה.מידע נוסף

פיתוח אסטרטגיית אימפקט

בניית תהליך אסטרטגי עבור ארגונים ועמותות שמכירות את הזירה בה הן פועלות וזקוקות לייעוץ וליווי בהתוויית הדרך להשגת המטרות והיעדים שלהן.מידע נוסף