לעשות טוב,
טוב יותר.

מידות מקדמת אפקטיביות בעשייה חברתית באמצעות פיתוח כלי מדידה מתקדמים, תווי איכות (כגון תו מידות לאפקטיביות), מיפויים חברתיים, מחקר יישומי, ייעוץ, כנסים והדרכות.

אפקטיביות במגזר השלישי

תו מידות לאפקטיביות מעריך את סיכוייה של עמותה לייצר ערך חברתי ולהביא לשינוי לטובה בחיי המוטבים שלה, תוך מיצוי מיטבי של משאבים. זאת באמצעות שיטות ייחודיות שפיתחנו, המבוססות על כלי הערכה ודירוג בעולם, ואשר משקפים את היכולות הארגוניות המיטביות של העמותה.

לקריאה נוספת על תו מידות

85%

מהארגונים המדורגים ימליצו גם לאחרים לעבור את התהליך

שירותי הייעוץ של מידות

מידות מספקת שירותי ייעוץ בכל תחומי המדידה החברתית.
כך יכולים ארגונים ועמותות להבין טוב יותר את הזירה בה הם פועלים,
למדוד את האפקטיביות שלהם ולבחון דרכים שבהן יוכלו לעשות טוב, טוב יותר.

הדרכות וידע

כחלק מהמאמצים לשיפור האפקטיביות במגזר השלישי, מידות מקיימת מדי שנה הדרכות וימי עיון
מקצועיים המיועדים לעוסקים בעשייה חברתית (עמותות, משקיעים חברתיים, עסקים חברתיים וכדומה).
בין הנושאים: מדידה חברתית, יצירת אימפקט חברתי-כלכלי, ניהול אפקטיבי של עמותות ועוד.

כלים מבוססי דאטה

אנו מבצעים מיפוי ומחקר חברתי יישומי במטרה לספק תמונה רחבה ומעמיקה על התחום החברתי שבו אתם פועלים.
בין היתר: הגדרת התחום, מיפוי בעלי עניין, הגדרת מדדי הצלחה ומיפוי מודלים אפקטיביים לפעילות.
כלי הדאטה שלנו יאפשרו לכם להכיר טוב יותר את השדות החברתיים בהם פועלת העמותה שלכם,
לבחון עד כמה היא מתנהלת בצורה אפקטיבית, ולבחון אפיקים לשיפור.