06/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580002483
שנת הקמה: 1982
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות; הציבור הרחב; ילדים ונוער; תלמידי בית ספר

מעגלי שמע (ע"ר)
לקדם את חינוכם השכלתם ומעמדם של אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בישראל. ליזום לפתח ולהטמיע מגוון פתרונות חדשניים ועדכניים המאפשרים לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה, שילוב מלא בתחומי החיים בפן החינוכי, התעסוקתי, והחברתי ובתקשורת עם רבדי החברה והקהילה, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה תפקוד מלט ומעמד שוויוני כאזרחים ושותפים פעילים. לטפל בילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה. לסייע בהכשרת אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה, לרבות ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה ובשילובם בהשכלה הגבוהה במטרה להביא לשיתופם המלא בעבודה ובחברה הישראלית. לסייע להורים של ילדים ונוער חרשים וכבדי שמיעה ולכוונם למצות את מלא הפוטנציאל של ילדיהם. לקיים ולקדם קשרים עם מוסדות, ארגונים וגופים שונים, בארץ ובחו"ל, המטפלים בחרשים ובכבדי שמיעה וכן לסייע או לייעץ להם. לאסוף ולרכז נתונים ומידע, מכל הסוגים, בכל הנוגע לקידום כל בפעילויות הנ"ל. ליצור בארץ תודעה ציבורית לצורך במתן סיוע ותמיכה לשילוב מלא ושיווייוני של אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה בחברה, ולקדם חקיקה בתחום אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה.