03/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580060457
שנת הקמה: 1984
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אוכלוסייה ארצית
אזור פעילות:

ארגון נפגעי פעולות איבה (ע"ר)
מטרת הארגון היא שיפור תנאיהם ורווחתם של כל הזכאים לתגמול לפי חוק נ"א ובכלל זה, לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים, הרפואיים, החברתיים, התרבותיים והרוחניים של חבריה כמפורט להלן:
לאגד את נפגעי פעולות האיבה בארגון אחד אשר יהיה א-פוליטי ועל מפלגתי.
שמירת זכויות חברי הארגון ולייעץ להם בפני כל מוסד וגוף שהם.
ללוות את חברי הארגון בשיקומם.
לדאוג ליחס נאות מצד הציבור והמוסדות כלפי חברי הארגון ובני משפחותיהם.
לעודד את חברי הארגון להתגברות על מגבלותיהם הגופניות והנפשיות לשם הגברת ביטחונם העצמי והתערותם בחיי החברה.
קיום מגע וקשר בין חברי הארגון ולפתח בתוכם רוח של חברות, עזרה הדדית וכבוד הדדי.
לעודד ולפתח פעילות חברתית ותרבותית.
לעשות כל פעולה המועילה לענייני חברי הארגון.