09/2026

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580183986
שנת הקמה: 1990
תחום פעילות ראשי:
תת תחום פעילות:
קהל יעד: אנשים עם מוגבלויות; ילדים ונוער; סטודנטים או צעירים; תלמידי בית ספר
אזור פעילות:

עמותה לילדים בסיכון (ע"ר) (.ASSOCIATION CHILDREN AT RISK (R.A
(א) לפעול למתן טיפול וסיוע מכל סוג שהוא לילדים בסיכון ומשפחותיהם בקהילתם. (ב) ליזום פעילויות נוספות על האמור בס"ק (א) לעיל במסגרת מרכז לילדים בסיכון בתל-אביב, בכל דרך שהיא, ע"פ המלצת היועץ המקצועי של העמותה, ולהחיל מודל זה ברחבי הארץ. (ג) לעזור לילדים, נוער ומבוגרים ולמשפחות הנמצאים בסיכון נורופסיכיאטרי (למשל: הפרעות התפתחות מופשטות) ופסיכוסוציאלי (למשל: מצבים פוסט-טראומטים). (ד) העמותה תפתח מודלים להתערבות ברמת הפרט, המשפחה והקהילה, התערבות ראשונית, שניונית ושלישונית, איתור מוקדם ומניעה לשיפור ושימור החיים, לפיתוח חוסן אישי וחברתי בכל הרמות האמורות לעיל, כולל חוסן זהות באזרחי ישראל. בנוסף לכך, תשתף העמותה פעולה עם סוכנים קהילתיים וגורמי שלטון מקומיים וממלכתיים ליצירת מערכי התערבות רב מקצועיים. (ה) המודלים שיפותחו בעמותה ישמשו משאבים גם לתפעול מרכז הדרכה ארצי להקמת צוותים רב-מקצועיים, אשר יתמכו בהקמת מערכי התערבות בעזרת העמותה בכל הארץ. (ו) העמותה תפעל לקידום שיתופי פעולה בנושאי פיתוח מודלים להתערבות, חינוך ומחקר ברמה הבינלאומית. (ז)העמותה תבצע פעילויות הפצה והסברה לשם הגברת מודעות הציבור לפעילויות ולמטרות העמותה. (ח) העמותה תפעל ותקדם ייזום וביצוע מקרים ותשמש כמכון מחקר ציבור, בתחומי פעילותה ובכלל זה בתחומי אוטיזם וחוסן