03/2024

עמותה זו עמדה בתנאים לקבלת תו מידות לאפקטיביות

מהו תו מידות לאפקטיביות?

עמותה רשומה (ע"ר): 580399194
שנת הקמה: 2002
קהל יעד: אוכלוסייה מקומית; אוכלוסייה ארצית; בלתי מועסקים; הציבור הרחב; ילדים ונוער; נשים; תלמידי בית ספר
אזור פעילות:

קרן חסדי ל"ב – על שם הרה"ג לוי ביסטריצקי זצ"ל (ע"ר)
גמ"ח עבור שמחות. הכנסת כלה. קרן שמחת שבת ויו"ט – עזרה למשפחות נצרכות לשבתות וחגים.
קרן רופא חולים – עידוד וביקור חולים, ייעוץ רפואי, גמ"ח תרופות.
ייעוץ רפואי ינתן ע"י מי שמוסמך לכך כדין. קופת קמחא דפסחא. אספקת סלי מזון.
מתן עזרה – סיוע ושיקום למשפחות במצוקה ומשפחות ברוכות ילדים, קרן להנצחת זכרו של הרב לוי ביסטריצקי זצ"ל, מבצע כשרות ארצי.